Obrázek není k dispozici

Chorvatský právní řád je odlišný od českého, při nákupu chorvatských nemovitostí je třeba počítat s tím, že místní legislativa není na takové výši, jako legislativa ČR.

Občané České republiky mohou kupovat chorvatské nemovitosti přímo. Rovněž právnické osoby se sídlem v ČR mohou chorvatské reality kupovat přímo do svého vlastnictví.

Druhou možností jak koupit nemovitost v Chorvatsku, je založit chorvatskou společnost (obdobu s.r.o.,) a do majetku teto společnost zakoupit nemovitost. K založení firmy je třeba složit základní jmění ve výši 20.000 kun, (cca 70.000 Kč), plus zaplatit další poplatky ve výši 6.000 – 10.000 kun na založení společnosti (právník, notář). Založení firmy trvá cca 4 – 8 týdnů. Základní kapitál společnosti je možné potom dále používat na nákup nemovitosti. Společnost musí vést účetnictví, náklady na jeho vedení jsou ovlivněny požadavky na účetní firmu (např. znalost anglického nebo německého jazyka a počet účetních operací) a jsou minimálně 50 EUR / měsíc.

Po nalezení vhodné reality se uzavírá rezervační smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí kupní (většinou u advokáta, je možné i u notáře). Při podpisu této smlouvy se skládá dohodnutý rezervační poplatek nebo první splátka kupní ceny nemovitosti.

Před podpisem smlouvy je třeba zkontrolovat všechny dokumenty k nemovitosti, ze kterých je možno vyčíst, zda nemovitost není zatížena věcným břemenem, zda byla postavena na stavebním pozemku, zda má platné stavební povolení, zda byla postavena v souladu s územním rozhodnutím atd.

Pokud od předkupní smlouvy odstoupí kupující, zpravidla mu záloha propadá, pokud odstoupí prodávající, je povinen vrátit kupujícímu až dvojnásobek částky, kterou kupující složil.

Po dohodnuté době je podepsána (opět před notářem nebo právníkem) kupní smlouva a doplacena celá kupní cena a provize. Tímto okamžikem přechází i vlastnictví reality na kupujícího. Realitní kancelář nebo právník by měli zajistit obratem podání žádosti na zápis nového vlastníka do katastru nemovitostí. Samotný zápis do katastru většinou trvá několik měsíců.

Je možné uzavřít rovnou kupní smlouvu a zaplatit celou kupní cenu najednou.

Před uzavřením smlouvy budoucí kupní nebo smlouvy kupní musí kupující mít přidělené daňové identifikační čísla OIB, které mu zajistí realitní kancelář.

Při koupi chorvatské nemovitosti musí veškeré platby proběhnout v místní měně, tj. v kunách. Kupující musí mít bankovní účet otevřený u banky v Chorvatsku, účet může být vedený v EUR. Rezervační poplatek může být složen v hotovosti buď v EUR nebo v kunách.

Specifika pro Chorvatsko - reality a na co je třeba si dát pozor:

Velké množství chorvatských nemovitostí nemá stavební povolení, některé stojí mimo stavební pozemky a v rozporu s územním plánem. Mnoho majitelů nevyužilo oficiální možnosti legalizace v minulých letech. Chorvatská vláda vydala před nedávnem přísný zákaz nové bytové výstavby (včetně víkendových staveb) ve vzdálenosti 70 m od pobřeží na dosud nezastavěných lokalitách, netýká se to tedy součástí dosavadních urbanistických lokalit.

Zákaz je obsažen v nařízení o ochraně pobřežního území, které představuje pás široký 1 000 m od pobřeží, 300 m v moři a všechny ostrovy. Toto rozhodnutí má kromě zastavení živelné výstavby zamezit devastaci pobřeží. Chorvatské úřady velmi tvrdě postupují vůči stavbám, které byly postaveny bez povolení, většinou je odstraňují a likvidají na náklady vlastníka černé stavby.

Trh s chorvatskými nemovitostmi se poněkud liší od našeho, řada vil i apartmánových domů byla, jak je uvedeno výše, postavena bez stavebního povolení nebo není zkolaudována, pokud proběhla rekonstrukce, často není v souladu stav na katastru se skutečností. Rádi bychom upozornili zájemce o koupi nemovitosti, že z tohoto důvodu je poměrně rizikové kupovat nemovitost samostatně, bez partnera znalého místního trhu. Svým klientům zajistíme úplný servis spočívající zejména v prověření kupované nemovitosti a právním zastoupení.

Při koupi nemovitosti kupující ze zákona platí daň z převodu nemovitosti (do jednoho měsíce od převodu nemovitosti), dále hradí poplatky za právní (notářské) služby a provizi realitní kanceláře za zprostředkování koupě.

V Chorvatsku se neplatí roční daň z nemovitostí, tak jak to známe z ČR, což je vzhledem k větší byrokratické náročnosti koupě příjemné plus pro Chorvatsko. Reality v této zemi jsou rozhodně dobrou volbou pro investory i rekreanty.

Máte zájem o zahraniční nemovitost v Chorvatsku? Vyberte si z naší aktuální nabídky chorvatských nemovitostí.